ขั้นตอนการติดตั้งประตูม้วน ตาม สไตล์ แซค

 ขั้นตอนการติดตั้งประตูม้วน ก่อนทำการติดตั้งประตูม้วน ท่านควรปรึกษาทีมช่างผู้ชำนาญงานก่อน เพราะการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดขั้นตอนจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย ทั้งยังมีผลในด้านความปลอดภัย ความแข็งแรง และอายุการใช้งานของประตูม้วนที่ลดลงด้วย

.. ขั้นตอนแรกที่ควรพิจารณาคือเลือกหาทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น

โดยท่านควรทำการตรวจสอบและตั้งคำถามกับทีมช่างดังต่อไปนี้

สอบถามถึงว้สดุที่ใช้ในการทำประตูว่ามีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐานตามหลักอุตสาหกรรม

สอบถามถึงส่วนประกอบ ชิ้นส่วนต่างๆ อาทิ เพลาประตู ล็อคพื้น แม่กุญแจ ที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง ทนทาน

สอบถามถึงประสบการณ์ในการติดตั้งว่ามีความเข้าใจในการเลือกวัสดุ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วนที่เหมาะสม

สอบถามถึงลูกค้าที่เคยใช้งานบริการว่ามีมากเท่าใดและลูกค้าเหล่านั้นได้รับความพึงพอใจหรือไม่

สอบถามถึงบริการหลังการขาย มีบริการการดูแล บำรุงรักษาประตูม้วน ให้กับลูกค้าอย่างไร

หลังจากที่ท่านแน่ใจเลือกทีมงานที่จะให้บริการได้แล้วควรให้ทีมงานเข้าตรวจพื้นที่หน้างานที่จะทำการติดตั้งก่อน โดยทีมงานจะให้คำแนะนำถึงวัสดุที่มีให้เลือกใช้ ตัวอย่างเช่นหากบานประตูมีขนาดกว้างกว่า 6 เมตร สูง 6 เมตร ควรใช้ใบลอนที่มีความหนา 0.6 มม.ขึ้นไป เพราะหากเลือกใช้ใบลอนที่บางเกินไปจะเป็นปัญหาในภายหลังได้ ทั้งนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ

การเลือกประเภทของใบลอน ว่าจะใช้ใบลอนเหล็ก หรือ ใบลอนสแตนเลส

ความกว้างของใบลอน ใบลอนเดี่ยว หรือใบลอนคู่ ใบลอนแบบทึบ หรือแบบโปร่ง

ระบบประตูม้วนแบบมือผลัก ระบบรอกโซ่ หรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบ2IN1

เมื่อท่านเข้าใจหลักการในการเลือกใช้ระบบประตูม้วนที่เหมาะสมแล้ว ทีมงานก็จะทำการออกแบบ เลือกใช้วัสดุ ประเภทใบลอน สี อุปกรณ์ ชิ้นส่วน ให้เหมาะสมกับการใช้งานและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการประเมินราคา ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด

เมื่อหน้างานมีความพร้อมทีมงานก็จะทำการนัดเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งมีขั้นตอนคร่าวๆดังต่อไปนี้

ในกรณีที่เป็นอาคารที่กำลังก่อสร้าง จะทำการวางระดับ และหาแนวดิ่ง เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่น ล็อคพื้น เสาข้าง ก่อนการเทพื้น หรือหากเป็นอาคารเก่าที่ต้องการเปลี่ยนประตูแบบอื่นมาเป็นประตูม้วน ก็จะทำการสกัดพื้นหรือเสาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ได้เช่นกัน

ทำการติดตั้งส่วนประกอบ ชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน สามารถประกอบชิ้นส่วนประตูบางส่วนจากทางโรงงาน หรือนำชิ้นส่วนไปประกอบหน้างานก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะกายภาพและข้อจำกัดหน้างาน

ทำการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆอาทิ การติดตั้งระบบสวิตซ์ไฟ การเดินไฟจ่ายกำลังเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า การตั้งสัญญาณรหัสรีโมทคอนโทรลเลอร์ การติดตั้งระบบเซนเซอร์

ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ต่างๆว่าติดตั้งถูกต้อง มั่นคง แข็งแรงดี

ทำการทดสอบ เปิดปิดประตูม้วนจนเป็นที่แน่ใจว่าทำงานได้ดี ทั้งระบบ

ส่งมอบงาน

ทั้งนี้การทำงานในแต่ละขั้นตอนยังมีรายละเอียดอีกมาก ช่างผู้ชำนาญงานจะต้องตรวจสอบการทำงานด้วยความละเอียด เพราะหากมีข้อผิดพลาดแล้วประตูม้วนที่ติดตั้งจะมีปัญหาภายหลังได้ โดยทางทีมงานจะได้กล่าวถึงปัญหาที่พบมากในโอกาสต่อไป

ขั้นตอนการติดตั้งประตูม้วน


ขั้นตอนการติดตั้งประตูม้วน อย่างง่ายสำหรับช่าง หรือลูกค้าที่ต้องการติดตั้งเอง
ตัวอย่างการติดตั้ง ประตูม้วน ระบบเพลาสปริง
เพลาสปริง

ประตูม้วนระบบเพลาสปริง

 1. วัดหาขนาดของพื้นที่ช่องประตู ความสูงเพื่อตัดเสาเชื่อมติดพ็อกเก็ต
 2. วัดหาระดับ ใช้เลเซอร์ยิงเพื่อหาระดับ หรือ ใช้สายยางวัดระดับน้ำ เพื่อหาตำแหน่งติดพ็อกเก็ตให้ระดับเท่ากัน
 3. เมื่อได้ระดับยึดเสาข้างติดหน้างาน โดยการเชื่อมหรือยึดพุกตามความเหมาะสม
 4. เตรียมเพลา(เพลาสำเร็จรูป)ใส่เนื้อใบคลุมเพลา จุดสังเกตุใบคลุมเพลาจะสั้นกว่าใบประตูปกติ ประมาณ 6-8 ใบ
 5. ยกเพลาขึ้นแขวนพ็อกเก็ต
 6. สอดใบประตูม้วนทีละตับ จนเต็มบาน
 7. ใส่ใบฐานล่าง หรือ หน้ากุญแจ
 8. ม้วนประตูขึ้นให้สุดแล้ว สอดใส่เสาข้างให้เข้าล่อง จากนั้นปล่อยเนื้อใบประตูลงมาจัดแต่งให้ตรงล่องเสา
 9. จากนั้น ขึ้นโครงกรอบเหล็ก เพื่อให้แน่นหนา และไว้สำหรับปิดกล่องหุ้ม
 10. ตั้งสปริงให้เหมาะสม และนิ่มนวลในการใช้งาน(ระบบเพลาสปริง)
 11. วัดระยะทำล็อกข้างประตูม้วน และ หูล็อคพื้น
 12. เมื่อทดสอบการขึ้นลงของประตูจนได้ที่ เราจะทำการปิดกล่องหุ้ม ยึดติดกับโครงเหล็กที่เชื่อมไว้
 13. ทำความสะอาดเก็บสีให้เรียบร้อย
 14. ทดสอบการเปิดปิด 1-5 รอบ อีกครั้งก่อนส่งมอบงาน

ขั้นตอนการติดตั้งประตูม้วน อย่างง่ายสำหรับช่าง หรือลูกค้าที่ต้องการติดตั้งเอง
ตัวอย่างการติดตั้ง ประตูม้วน ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและรอกโซ่
เพลาตัน

ประตูม้วนระบบไฟฟ้า

 1. วัดหาขนาดของพื้นที่ช่องประตู ความสูงเพื่อตัดเสาเชื่อมติดพ็อกเก็ต
 2. วัดหาระดับ ใช้เลเซอร์ยิงเพื่อหาระดับ หรือ ใช้สายยางวัดระดับน้ำ เพื่อหาตำแหน่งติดพ็อกเก็ตให้ระดับเท่ากัน
 3. เมื่อได้ระดับยึดเสาข้างติดหน้างาน โดยการเชื่อมหรือยึดพุกตามความเหมาะสม
 4. เตรียมเพลา(เพลาตัน)ใส่เนื้อใบคลุมเพลา จุดสังเกตุใบคลุมเพลาจะสั้นกว่าใบประตูปกติ ประมาณ 6-8 ใบ
 5. ยกเพลาขึ้นแขวนพ็อกเก็ต
 6. สอดใบประตูม้วนทีละตับ จนเต็มบาน
 7. ใส่ใบฐานล่าง หรือ หน้ากุญแจ
 8. ม้วนประตูขึ้นให้สุดแล้ว สอดใส่เสาข้างให้เข้าล่อง จากนั้นปล่อยเนื้อใบประตูลงมาจัดแต่งให้ตรงล่องเสา
 9. จากนั้น ขึ้นโครงกรอบเหล็ก เพื่อให้แน่นหนา และไว้สำหรับปิดกล่องหุ้ม และพื้นที่ติดมอเตอร์
 10. ติดตั้งมอเตอร์ประตูม้วน และตั้งลิมิต ขึ้น-ลง ตามความเหมาะสม
 11. วัดระยะทำล็อกข้างประตูม้วน และ หูล็อคพื้น
 12. เมื่อทดสอบการขึ้นลงของประตูจนได้ที่ เราจะทำการปิดกล่องหุ้ม ยึดติดกับโครงเหล็กที่เชื่อมไว้
 13. ทำความสะอาดเก็บสีให้เรียบร้อย
 14. ทดสอบการเปิดปิด 1-5 รอบ อีกครั้งก่อนส่งมอบงาน

สับตะไคร้

โรงงานผลิต จำหน่าย ประตูม้วน ทุกระบบ ด้วยประสบการณ์ ความชำนาญนาน กว่า 20 ปี แผ่นหลังคารีดลอน เหล็กรูปพรรณ สแตนเลส วัสดุงานโครงสร้าง และอื่น ๆ

แบ่งปันสิ่งนี้
0Shares
Posted in ไม่มีหมวดหมู่.

ใส่ความเห็น