มอก. 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงเหล็กโครงสร้างที่ทำจากเหล็กกล้าละมุน (mild steel) โดยการ
ขึ้นรูป เย็นอันอาจนำไปใช้ในงานโครงสร้างได้ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะ
เรียกว่า “เหล็กโครงสร้าง”
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงเหล็กรูปพรรณซึ่งมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หมายถึง เหล็กที่ผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ใช้ในงานโครงสร้าง
2.2 การขึ้นรูปเย็น (cold forming) หมายถึง การแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อนให้เป็นเหล็กโครงสร้าง
2.3 มวลคำนวณ หมายถึง ค่ามวลต่อเมตรตามที่กำหนดในตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 7
2.4 มวลจริง หมายถึง ค่ามวลต่อเมตรที่ได้จากการทดสอบตามข้อ 8.1.2

3. แบบ และชั้นคุณภาพ
3.1 เหล็กโครงสร้าง แบ่งตามรูปภาคตัดเป็น 6 แบบ ตามตารางที่ 1
3.2 เหล็กโครงสร้างมี 1 ชั้นคุณภาพ ใช้สัญลักษณ์ SSC 40

ตัวซี


 

ทำไมต้องเหล็ก มอก.

ปีนี้คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าการใช้งานเหล็กต่างๆต้องการเหล็กที่มีคุณภาพมากขึ้น ทำให้มีการเข้มงวดจากภาครัฐในการตรวจสอบคุณภาพของเหล็กที่เข้มงวดขึ้น “แซค” หนึ่งในบริษัทเหล็กไทยที่จำหน่ายเหล็กคุณภาพสูง บริสุทธิ์ และมี “ มอก. ” กำกับ

ความแตกต่างระหว่างเหล็กเต็มและเหล็กเบา
ก่อนหน้านี้หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าเหล็กเต็ม เหล็กเบา กันมาก่อนแล้วซึ่งมีคนจำนวนมากที่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหล็กเต็มและเหล็กเบาแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาอธิบายให้คุณเข้าใจอย่างง่ายๆกัน ซึ่งการกำหนดมาตรฐานของเหล็กจะเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ( วสท. )

เหล็กเต็ม คือ เหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางและน้ำหนักเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
เหล็กเบา คือ เหล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางและมาตรฐานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่มักมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่าหรือน้ำหนักที่เบากว่านั้นเอง

แล้วมอกคืออะไร
เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยจะต้องตรวจสอบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้รองรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ชื่อมาตรฐานมอกจะมีเครื่องหมายแยกย่อยแตกต่างกันไป เช่น
เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย
เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ถ้าแม่เหล็กไฟฟ้า
เป็นต้น


สับตะไคร้

แซค โรงงานผลิต จำหน่าย ประตูม้วน ทุกระบบ ด้วยประสบการณ์ความชำนาญนานกว่า 20 ปี แผ่นหลังคารีดลอน เหล็กรูปพรรณ สแตนเลส วัสดุงานโครงสร้าง และอื่น ๆ

SAC มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างเดินหน้าอย่างคุ้มทุนที่สุด SAC จะช่วยให้งานของคุณไม่สะดุดเดินหน้าต่อเนื่อง และคงคุณภาพมาตรฐาน

 

แบ่งปันสิ่งนี้
0Shares
Posted in ไม่มีหมวดหมู่.

ใส่ความเห็น