กิจกรรม อบรมแผ่นโปร่งแสงดีไลท์

              บริษัทสแทรตทีจี้ แอนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมอบรมแผ่นโปร่งแสงดีไลท์แก่พนักงาน

พิษณุโลก

โคราช นครราชสีมา

 

 

ลพบุรี

อยุธยา

 

สุพรรณบุรี

 

วิเศษชัยชาญ

 

 

 

แบ่งปันสิ่งนี้
0Shares