บริษัทสแทรตทีจี้ แอนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ พนักงาน โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยว หวังพัฒนาคุณภาพที่ดี เพื่อส่งมอบสู่สังคม

ร่วมกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา

กิจกรรม ร่วมเล่นสนุกกับโปรโมรชั่นแจกรางวัล

กิจกรรม ร่วมเล่นสนุกกับ live สด แจกรางวัล ครั้งที่ 1

 

แซค ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการดีๆค่ะ

แบ่งปันสิ่งนี้
0Shares