ร่วมกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา

    บริษัทสแทรตทีจี้ แอนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ พนักงาน โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยว หวังพัฒนาคุณภาพที่ดี เพื่อส่งมอบสู่สังคม

 

แบ่งปันสิ่งนี้
0Shares