ประตูเหล็กม้วน

ประตูเหล็กม้วน

ประตูเหล็กม้วน

ประตูเหล็กม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมสูงและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เช่น สิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร ตึกแถว โรงงานอุตสาหกรรม จากรูปแบบที่ใช้งานง่าย ประหยัดพื้นที่ในการเปิด-ปิด สีสันสวยงาม มีทั้งทึบแสงและแบบโปร่งที่มองเห็นภายนอก และภายในได้ ระบายอากาสได้ดี มีหลายระบบเปิด-ปิดให้เลือกใช้งาน ผลิตภัณฑ์ถูกควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบต่างๆของชุดประตูม้วน แข็งแรง ทนทาน เป็นไปตามมาตรฐานอุสาหกรรมไทย

ประตูเหล็กม้วนระบบมือดึง

ผลิต-จำหน่าย รับติดตั้งประตูเหล็กม้วนระบบมือดึง แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน เหมาะสำหรับโกดัง โรงงาน อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย โดยระบบมือดึงจะอาศัยการทำงานของสปริงในการเปิด – ปิดประตู ควบคุมด้วยกำลังคน โดยมีสปริงช่วยในการผ่อนแรง หรือหากประตูมีขนาดความสูงค่อนข้างมาก อาจใช้อุปกรณ์เสริม อย่างขอเกี่ยวประตูม้วน ช่วยในการดึง เปิด-ปิด จะทำให้ผู้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น

สำหรับประตูเหล็กม้วนระบบมือดึง เหมาะสำหรับประตูที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 4.00 เมตร และความสูงไม่เกิน 3.50 เมตร น้ำหนักเฉลี่ยของบานประตูไม่เกิน 120 กิโลกรัม ถ้าหากมีขนาดมากกว่าตามที่กำหนดไว้ อาจเลือกใช้เป็นระบบรอกโซ่ หรือระบบมอเตอร์ หรือแบ่งบานประตู โดยเพิ่มเสากลาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ และความเหมาะสมของผู้ใช้งาน

ประตูม้วน ระบบมือดึง

ประตูเหล็กม้วนควบคุมด้วยกำลังคน โดยมีสปริงเป็นอุปกรณ์เพิ่มความสมดุลของประตูให้สามารถเปิด-ปิดประตูอย่างง่ายดาย ระบบสปริงจึงเหมาะกับประตูม้วนที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 4 เมตร และความสูงไม่เกิน 3.50 เมตร น้ำหนักเฉลี่ยของประตูบานหนึ่งไม่ควรเกิน 120 กิโลกรัม แต่ถ้าต้องการประตูกว้างเกินกว่า 4 เมตร ควรแบ่งประตูออกเป็นช่วงๆ ช่วงละไม่เกิน 4 เมตร โดยใช้เสากลางแบบถอดออกได้ นอกจากนี้ยังใช้ขอเกี่ยวเป็นอุปกรณ์เสริมในการการดึงประตูปิดลงมาได้ในยามที่เปิดประตูไว้ค่อนข้างสูง

ตัวอย่าง การติดตั้ง ประตูเหล็กม้วน ระบบมือดึง (Rolling Shutter Installation of Manual Operation)

ประตูเหล็กม้วนระบบรอกโซ่

ผลิต-จำหน่าย รับติดตั้งประตูเหล็กม้วนระบบรอกโซ่ แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับอาคาร โรงงาน ที่อยู่อาศัย บริษัทฯ เลือกใช้รอกโซ่คุณภาพดี ประตูม้วนระบบรอกโซ่ อาศัยการทำงานด้วยกำลังคนจากการชักรอก หรือสาวโซ่เพื่อเปิด – ปิดประตู ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่าประตูม้วนระบบมือดึง

โดยประตูเหล็กม้วนระบบรอกโซ่ เหมาะสำหรับประตูที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 8.00 เมตร และความสูงไม่เกิน 5.00 เมตร น้ำหนักเฉลี่ยของบานประตู ไม่เกิน 500 กิโลกรัม ประตูเหล็กม้วนระบบรอกโซ่นี้จะเปิด – ปิดได้เพียงจุดเดียว คือภายใน หรือภายนอกอาคาร ดังนั้นเมื่อปิดประตูแล้วต้องออกทางประตูอื่น จึงจำเป็นต้องมีประตู หรือทางเข้าออกอีกทางหนึ่ง หรืออาจแบ่งบานประตูม้วน เพื่อให้สามารถเข้าอออก อีกทางแทนได้

ประตูม้วน ระบบรอกโซ่

ประตูเหล็กม้วนควบคุมด้วยกำลังคน โดยประตูเปิดขึ้น-ลงได้ตามตามการชักรอกโซ่ โดยระบบนี้เป็นระบบที่เหมาะสมกับประตูเหล็กม้วนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ความกว้างไม่ควรเกิน 8 เมตร และความสูงไม่ควรเกิน 5 เมตร ซึ่งรวมน้ำหนักของประตูโดยเฉลี่ย ไม่กิน 500 กิโลกรัม ระบบรอกโซ่นี้เปิด-ปิดได้เพียงจุดเดียวคือภายในและภายนอกอาคารเท่านั้น ดังนั้นควรมีประตูอื่นที่เป็นทางเข้าทางออกอีกทางหนึ่ง หรือทำประตูเล็กบานเปิด-ปิดประกอบอยู่ในประตูม้วนบานใหญ่ก็ได้

ตัวอย่าง การติดตั้ง ประตูเหล็กม้วน ระบบรอกโซ่ (Rolling Shutter Installation of Chain Operation)

ประตูเหล็กม้วนระบบมอเตอร์

ผลิต-จำหน่าย รับติดตั้งประตูเหล็กม้วน ระบบมอเตอร์ หรือระบบไฟฟ้า สะดวกใช้งานง่าย ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัย บริษัท ห้างร้านฯ และประตูโรงงานขนาดใหญ่ โดยมีให้เลือกทั้งมอเตอร์แท่น และมอเตอร์กระบอก ตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้า

ประตูเหล็กม้วนระบบมอเตอร์ ควบคุมการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยบริษัทฯ จะมีสวิตช์ไฟสำหรับเป็นปุ่ม เปิด – ปิด ติดผนังเพื่อความสะดวกแก่การใช้งาน นอกจากนี้ยังรองรับรีโมทคอนโทรล ซึ่งสามารถใช้ได้ในระยะห่างถึง 50 เมตร หากกรณีไฟฟ้าขัดข้องสามารถใช้โซ่ซึ่งอยู่ในตัวมอเตอร์เปิดฉุกเฉินได้ และเวลาปิดเพียงแค่ดึงเบรกประตูม้วนก็จะปิดลง อีกทั้งยังสามารถติดเซ็นเซอร์เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย หากมีคน หรือสิ่งของ กีดขวางประตูม้วนจะหยุดการทำงาน

ประตูม้วนระบบมอเตอร์ เหมาะสำหรับประตูเหล็กม้วนแบบบานเดี่ยวทุกขนาด ใช้ได้กับประตูที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 8-10 เมตร

ประตูม้วน ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

ประตูเหล็กม้วนควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับขนาดประตูที่ต้องการได้ โดยระบบยังมีรอกโซ่ในตัวมอเตอร์ทำให้สามารถควบคุมด้วยมือได้ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง (อาจจะติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS) ก็ได้) สามารถเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยขณะใช้ประตูม้วนเพิ่มเติมได้ โดยการติดตั้งระบบรีโมทคอนโทรลและสวิทช์สัมผัสหยุดโดยระบบการทำงานทั้งหมดจะหยุดลงทันทีที่ประตูเลื่อนลงมาโดยสิ่งกีดขวางประตูม้วนระบบนี้เหมาะกับอาคารที่ต้องการมีประตูบานเดี่ยวไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ใช้ได้กับประตูที่มีความกว้างสูงสุดถึง 8-10 เมตร

ตัวอย่าง การติดตั้งประตูเหล็กม้วนระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (Rolling Shutter Installation of Motor Operation)

ประตูเหล็กม้วน ระบบ 2in1 (_NEW!!_)
ประตูเหล็กม้วน สองระบบ ในหนึ่งเดียว แบบมอเตอร์ไฟฟ้า-มือดึง ประตูม้วน 2 IN1 เป็นประตูม้วน สองระบบ ในตัวเป็นทั้งแบบ ประตูม้วนมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว และอีกทั้งเมื่อยามฉุกเฉิน ไฟฟ้าดับ สามารถปลดล็อคเป็น ระบบมือดึง (เพลาสปริง) ประตูม้วน 2 IN1 สะดวก ปลอดภัย เสียงเงียบ ประตูม้วนน้องใหม่ จากค่าย SAC


สับตะไคร้

โรงงานผลิต จำหน่าย ประตูม้วน ทุกระบบ ด้วยประสบการณ์ความชำนาญนานกว่า 20 ปี แผ่นหลังคารีดลอน เหล็กรูปพรรณ สแตนเลส วัสดุงานโครงสร้าง และอื่น ๆ

SAC มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างเดินหน้าอย่างคุ้มทุนที่สุด SAC จะช่วยให้งานของคุณไม่สะดุดเดินหน้าต่อเนื่อง และคงคุณภาพมาตรฐาน

แบ่งปันสิ่งนี้
0Shares
Posted in .

ใส่ความเห็น